Welkom op de website van Pedati. Er wordt geprobeerd de informatie zo helder en geordend mogelijk weer te geven. Mochten er toch onduidelijkheden zijn in de gegevens laat dat dan even weten via de volgende link info@pedati.nl

 

 

Met ingang van 1 januari 2017 zal de praktijk Pedati gesloten worden. Het is niet meer mogelijk kinderen aan te melden.

Hypno therapie blijft wel mogelijk. Voor hypnotherapie wordt er vanaf die datum verwezen naar www.hypnotherapieamstelveen.nl

 

 

Als er op deze website naar een ander submenu wordt verwezen dan kan men daar direct komen door op de naam van het genoemde submenu te klikken.

 

 

Pedati - Alpen Rondweg 102 P - 1186EA Amstelveen T 020 3453603